Związek Harcerstwa Polskiego Belgia

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), działający poza granicami Kraju, jest niezależną organizacją harcerską, której początki sięgają 1910 r., i początków harcerstwa na świecie. Działa poza Polską od lat 40tych ubiegłego stulecia – Na Wyspach Brytyjskich, we Francji, w Kanadzie, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie i w Australii, gdzie łącznie skupia ponad 7,000 dzieci, młodzieży i grona instruktorskiego. W ramach patronatu Prezydenta RP współpracuje również z organizacjami harcerskimi w Kraju, Związkiem Harcerstwa Polskiego w Polsce, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy jaki i z harcerstwem polskim w krajach wschodnich Europy – na Litwie i na Ukrainie.

Harcerstwo w Belgii ma bogatą historię sięgającą roku 1939. ZHP w Belgii działało do połowy lat 1990-tych kiedy Okręg ZHP w Belgii został niestety rozwiązany Rozkazem Naczelnictwa L1/96 z dnia 22 lutego 1996 r.. Jednak od prawie dwóch lat harcerstwo w Belgii się odnawia. W dniu 16 czerwca 2022, rozkazem druha hm Marka Peplińskiego, Naczelnika Harcerzy ZHP poza granicami kraju, otwarty został okres próbny Drużynie Harcerskiej ZHP Belgia oraz Gromadzie Zuchów – Leśne Ekoludki w Brukseli.

Z początkiem roku 2023 nastąpiła istotna zmiana organizacyjna ZHP w Belgii. Rozkazem L1/23 z dnia 17 stycznia 2023 roku utworzony został samodzielny Szczep w Belgii. Szczep stanowi rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami, a szczeblem wyższym. ZHP Belgia w przeciągu kilku miesięcy bardzo się rozrosła i składa się obecnie z 4 zastępów harcerskich i zastępu wędrowniczego i gromady zuchowej. Funkcję p.o. Szczepowego samodzielnego Szczepu w Belgii objął Łukasz Wardyn. Dominika Chylińska została mianowana p.o. Drużynową 1-szej Belgijskiej Drużyny Harcerskiej „Matecznik”, a Joanna Papieska będzie pełniła funkcję p.o. Drużynowej Gromady Zuchów „Leśne Ekoludki”.

Kapelanem ZHP Belgia został o. Aleksander Katarzyński z Landenne.

Uczestniczymy w uroczystościach narodowych, imprezach szkolnych i polonijnych. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych. Organizujemy biwaki, obozy i kolonie letnie.

Zapraszamy do naszej gromady zuchowej wszystkie dzieci w wieku 8-10 lat, do naszej drużyny harcerskiej dzieci i młodzież w wieku 12-15 i do kręgu starszoharcerskiego młodzież powyżej 16 roku życia. 

ZHP Belgia jest odpowiednim miejscem dla dzieci i młodzież polskiej mieszkającej w Belgii i pragnącej utrzymać więź z polską kulturą i językiem. Harcerstwo to gra, bawimy się wspólnie na zbiórkach zuchowych, gramy, harcujemy, przeżywamy przygody na zbiórkach harcerskich. Nawiązujemy przyjaźnie i stale rozwijamy się przez zdobywanie stopni i sprawności.

Spotykamy się raz w tygodniu sobotę na zbiórkach. Raz na miesiąc odbywają się zbiórki drużyny. 

Zapraszamy osoby z obyciem harcerskim lub zainteresowane jego zdobyciem (możliwość darmowych szkoleń w Londynie lub w innych krajach UE) i chcące zaangażować się w budowanie polskiego harcerstwa w Belgii w ramach ZHP pgk.

Czuwaj!

Partnerzy organizacji